terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami

 

 

Terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami

 

1. 08 września 2021 (środa),

2. 03 listopada 2021 (środa)*

3. 15 grudnia 2021(środa)*

4. 09 lutego 2022 (środa) *

5. 20 kwietnia 2022(środa)*

 

  • Do 05 stycznia 2022 poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

  • Do 17 stycznia 2022 poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych

  • Do 27 maja 2022 poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

  • Do 10 czerwca 2022 poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

NA GÓRĘ