Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dni wolne

Dni wolne

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1- 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

DNI WOLNE:

Ø 1 listopada 2021 r . Święto Zmarłych

Ø 11 listopada 2021 Święto Niepodległości

Ø 23 – 31 grudnia 2021 r. Zimowa przerwa świąteczna

Ø 01 stycznia 2022 r . Zimowa przerwa świąteczna

Ø 06 stycznia 2022 Święto Trzech Króli

Ø 14 - 27 lutego  202 r. Ferie zimowe

Ø 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna

Ø 3 maja 2022r. Święto Konstytucji 3 maja

Ø 16 czerwca 2022 r. Boże Ciało

 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 ustalonych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 w sprawie organizacji roku szkolnego.

DODATKOWE DNI WOLNE:

 

Ø 15 październik 2021 (piątek)

Ø 12 listopad 2021 (piątek)

Ø 07 styczeń 2022 (piątek)

Ø 02 maja 2022 (poniedziałek)

Ø  24 maja 2022 egzamin ósmoklasisty – język polski (wtorek)

Ø  25 maja 2022 egzamin ósmoklasisty – matematyka( środa)

Ø  26 maja 2021 egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny(czwartek)

Ø 17 czerwca 2022 ( piątek)

 

NA GÓRĘ