Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dni wolne

Dni wolne

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1- 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

DNI WOLNE:

Ø 1 listopada 2020 r . Święto Zmarłych

Ø 11 listopada 2020 Święto Niepodległości

Ø 23 – 31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna

Ø 01 stycznia 2021 r . Zimowa przerwa świąteczna

Ø 06 stycznia 2021 Święto Trzech Króli

Ø 01 – 14 lutego  2021 r. Ferie zimowe

Ø 01 kwietnia – 06 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna

Ø 3 maja 2021r. Święto Konstytucji 3 maja

Ø 03 czerwca 2021 r. Boże Ciało

 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/20201 ustalonych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 w sprawie organizacji roku szkolnego.

DODATKOWE DNI WOLNE:

 

Ø 4 -5  stycznia  2021 ( poniedziałek, wtorek)

Ø  25 maja 2021 egzamin ósmoklasisty – język polski (wtorek)

Ø  26 maja 2021 egzamin ósmoklasisty – matematyka( środa)

Ø  27 maja 2021 egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny(czwartek)

  • 2 – 3 czerwca 2021 ( wtorek , środa)

Ø 4 czerwca 2021 ( piątek)

 

NA GÓRĘ