Jesteś tutaj:
 1. Start

Strona główna

 

Widok Ziemi

 

Obiady w szkole (nowe stawki)

 

 

 

Lista uczniów przyjętych do przedszkola i do kl.I  w zakładce "DLA RODZICÓW"

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

 

Wraca nauka zdalna - do końca ferii dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej

 

 

 

Obserwując dane epidemiologiczne Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych w związku ze wzrostem liczby chorych na koronawirusa.

 

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej.

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach z klas 1-4 wracają do szkoły 31.01.2022 ( poniedziałek). Prosimy o rygorystyczne przestrzeganie reżimu sanitarnego w szkole, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

 

Konsultacje dla klasy 8 będą odbywały się we wtorki ( więcej informacji znajduje się na dzienniku Librus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Komunikat – powrót do nauki stacjonarnej

 

Od dnia 10 stycznia 2022 r.

 

dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach powracają do nauki stacjonarnej.

 

Nauka w dalszym ciągu odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym.

 

Uczniowie, którzy dojeżdżają autobusem

 

otrzymają bilety 10 lub 11 stycznia 2022 roku.

 

 

 

Dyrektor

 

mgr Anna Królik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

 

 Na podstawie:

 

Rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem                   i zwalczaniem COVID-19

 

§ 1

 

 1. W dniach 20 XII 2021 r. – 09  I 2022 r. klasy I – III i  IV – VIII uczą się zdalnie.
 2. Przedszkole i klasa 0 pracuje stacjonarnie.
 3. Plan pracy szkoły i rozkład zajęć nie ulegają zmianie.
 4. Wszystkie zajęcia prowadzone są na platformie TEAMS ( lekcje, zajęcia pozalekcyjne – wyrównawcze, rozwijające , korekcyjno – kompensacyjne itd. ).
 5. Nauczyciele pracują zdalnie z domu lub ze  szkoły , wedle złożonej do dyrektora ZPO deklaracji .
 6. Nauczyciel przebywający na  kwarantannie w domu, za zgodą dyrektora i po wyrażeniu woli pracy, może pracować zdalnie.
 7. Pracujemy wg dotychczasowego planu lekcji w realnym czasie pracy każdego nauczyciela i każdej klasy.
 8. Wychowawcy odpowiadają za przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie zdalnego nauczania w swojej klasie i poinformowanie o tym dyrektora, a także za koordynację zdalnego nauczania w swojej klasie i pomoc uczniom w tym zakresie.
 9. W oddziałach edukacji wczesnoszkolnej zajęcia odbywają się poprzez aplikację Microsoft Teams. Jednostka lekcyjna wynosi 45 minut, z tym , iż przyjmuje się ,      że  zajęcia edukacyjne odbywają  się w oparciu o różnorodne formy aktywności, ograniczając pracę z komputerem do 30 minut na każdych zajęciach. Pomiędzy zajęciami edukacyjnymi obowiązuje przerwa zgodnie z ustaleniami przyjętymi         w szkole i przez nauczycieli.
 10. W klasach 4-8 - jednostka lekcyjna wynosi 45 minut, z tym, iż przyjmuje się,           że lekcja odbywa się w oparciu o różnorodne formy aktywności ,ograniczając samą pracę z komputerem do 30 minut na każdych zajęciach, co uwzględnia bezpieczne korzystanie przez uczniów  z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Po każdej lekcji obowiązuje przerwa zgodnie z ustaleniami przyjętymi w szkole.
 11. Przedmioty takie jak: plastyka, technika, muzyka, w-f, religia, w.d.ż, mogą być czasem na odejście od komputera i wykonanie zadań bez jego użycia, po wcześniejszych ustaleniach nauczyciela danego przedmiotu z dyrektorem oraz powiadomieniu uczniów i rodziców. Przygotowane do realizacji zadania, ćwiczenia, projekty, mają pozwolić uczniowi na kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności, a nie tylko sprawdzanie wiedzy teoretycznej.
 12. Świetlica szkolna czynna jest tylko dla uczniów rodziców , którzy   nie są w stanie zapewnić opieki. Dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową.

 

 • Nauczyciel świetlicy pozostają do dyspozycji dyrektora ZPO. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pracuje stacjonarnie, jeśli nie – zdalnie.
 • Nauczyciel świetlicy odpowiada za stworzenie na Facebook  grupy świetlicowej na której zamieszcza materiały do wykonania.

 

 1. Biblioteka  w ZPO  Bobrownikach  jest czynna we wtorek od godz. 8.00 – 12.45 .
 2. Nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, specjalista zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, spotyka się z uczniami  poprzez aplikacje Teamsie.
 3. Odbywają się stacjonarne konsultacje egzaminacyjne dla klasy ósmej - 45  minutowe, raz w tygodniu – matematyka, j. polski, j. angielski. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych dostarczą do 20 XII dyrektorowi grafik konsultacji egzaminacyjnych dla chętnych uczniów. Uczniowie klasy ósmej, chęć uczestniczenia w konsultacjach, zgłaszają do nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych ( zgłoszenie online w e-dzienniku  Librus do 19 XII, do godz. 12.00.).
 4. Wychowawcy z zespołami nauczycieli uczących w klasie są odpowiedzialni za dostosowanie procesu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 5. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego  uzupełniania dokumentacji szkoły. Nieuzupełnienie bieżącej dokumentacji nauczania/opieki będzie traktowane jako nieobecność w pracy.
 6. Podstawą odnotowania obecności ucznia na zajęciach lekcyjnych jest:

 

       - zalogowanie się ucznia i dołączenie do grupy klasowej w platformie  TEAMS;

 

 - uczestnictwo w lekcji w pełnym wymiarze jej trwania( nie dopuszcza się  dowolności czasowej w tym względzie).

 

 1. Strategie pracy/nauki z dziećmi z rodzin wielodzietnych, należy ustalać z wychowawcą klasy i nauczycielem przedmiotu.                    O rozwiązaniach decydują: wychowawca, nauczyciel, rodzice.
 2. Zespoły nauczycieli uczących w danej klasie ustalą równomierne obciążenie pracami między różnymi przedmiotami. Priorytetowo traktujemy przedmioty egzaminacyjne: matematykę, j. polski, j. angielski.
 3. Klasy I – III i IV – VIII nie mogą korzystać z obiadów podczas zdalnego nauczania.
 4. Bezwzględnie nie wolno nagrywać lekcji i udostępniać jej w sieci i na innych nośnikach elektronicznych pod sankcją odpowiedzialności prawnej.
 5. Wszelkie inne, nieujęte sprawy będą komunikowane w Librusie. Zobowiązuję więc wszystkich rodziców, uczniów i nauczycieli do traktowania wiadomości w dzienniku elektronicznym jako ,,gorącej linii.’’                                                                                                               

 

                                                                                                             Dyrektor  szkoły:  Anna Królik

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Aktualności

„Narodowe Czytanie”

Narodowe Czytanie” jest doskonałą okazją, aby uczniowie docenili wartość czytania oraz spotkali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej.

 

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r. - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Wycieczka

17 czerwca 2021 r. był dla uczniów z klas II, III, IV i V dniem pełnym wrażeń. O godzinie 9:00 . Wraz z opiekunami:( p. Joanną Węgrzynek, p. Martą Borowską, p. Beatą Krzyżanowską i p. Edytą Stefaniak ) wyruszyli na wycieczkę autokarową do Dzielnicy Filmowej w Zalesiu Górnym. 

Klasowy Dzień Taty

 

 

23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. 

Z tej okazji uczniowie z klasy III zaprosili swoich rodziców na wycieczkę rowerową do Niebrzegowa.

Szkolny Dzień Dziecka

W poniedziałek, 21 czerwca 2021 r., na szkolnym boisku odbył się szkolny Dzień Dziecka.

Egzaminy

W dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r. uczniowie z klasy VIII Szkoły Podstawowej w Bobrownikach zdawali egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.