Terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami

Terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami

  1. 13 września 2023 (środa),
  2. 15 listopada 2023 (środa)
  3. 24 stycznia 2023(środa)
  4. 17 kwietnia 2024(środa)

 

  • Do 05 stycznia 2024 poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi
  • Do 15 stycznia 2024 poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych
  • Do 15 stycznia 2024 wystawienie ocen  śródrocznych
  • Do 27 maja 2024 poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi
  • Do 03 czerwca 2024 poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
  • Do 10 czerwca 2024 wystawienie ocen rocznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Terminy mogą  ulec zmianie

NA GÓRĘ