Pomoc przedmedyczna

W dniu 10 czerwca 2021 r. dla uczniów z klas 4, 5, 6 i 8 odbyło się w naszej placówce szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia poprowadzili ratownicy medyczni - p. Konrad Rus z MSWiA w Lublinie i p. Anna Rus z 6 Szpitala wojskowego w Dęblinie. W czasie krótkiej pogawędki wstepnej, uczniowie dowiedzieli się, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu, lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia. Wychowankowie ćwiczyli pod opieką pracowników medycznych: ocenę stanu poszkodowanego, zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej oraz sposoby postępowania przy zatrzymaniu oddechu i krążenia ( resuscytacja krążeniowo-oddechowa ). Utrwalili sobie numery telefonów ratunkowych oraz zapoznali się z całą procedurą zgłaszania wypadku i wzywania fachowej pomocy.

Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zadawali wiele pytań, na które pani Ania udziela wyczerpujących odpowiedzi. Zajęcia uświadomiły, jak istotne korzyści wpłyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Autor: Marta Borowska

NA GÓRĘ